Choď na obsah Choď na menu
 


Kým začnete s výcvikom psa, uistite sa, že úplne rozumiete cviku a povelom, ktoré chcete cvičiť. Nezačínajte s cvikom, ak ste niečo nepochopili.

Motiváciou vášho psa pri výcviku je odmena vo forme radostného tónu hlasu, svorkového správania, krmiva a hry. Počas výcviku to majte vždy na pamäti.

Psy nerozumejú slovám. Musíte byť komunikatívny a dávať povely jasne s pevným hlasom.

Ak pes pri výcviku začne strácať záujem, začnite robiť cvik, ktorý pes má rád a dobre ho zvládne. Nezabudnite ho odmeniť a ukončite výcvik.

Nikdy sa nepokúšajte cvičiť privolanie na dlhej šnúre, keď na psa nedohliadnete.

Rôzne plemená zvládnu výcvik v rozličnom dlhom čase.

Výcvik musí vyť krátky. Začnite s 10 minútami a pomaly čas výcviku predlžujte. Viacero krátkych cvičení má väčší význam ako jedno dlhé.

Cvičte, keď je váš pes čulý.

Povely neopakujte. Ak medzi povelmi ostanete ticho, pomôže to psovi rozlišovať medzi zvukmi a pochopiť, čo sa od neho žiada.

Prvé rozkazy.

 

Rozkaz k nohe - buďte pokojný a pomôžte psovi prekonať jeho reakcie upokojujúcim hlasom a pevným držaním vodidla. Trvajte na tom, aby pravé plece psa bolo pri vašej ľavej nohe. Pri následnom pohybe smerom vpred. Obraty skúšajte najskôr na svoju pravú stranu aby ste psa nemiatli z jeho obavy so zapletením sa do vašich nôh. Obraty vľavo začnite nacvičovať až vtedy, ak si už pes navykol na chôdzu s vodidlom.

 

Sadni - po zvládnutí predošlého rozkazu prejdite k povelu sadni. Pri chôdzi pri nohe zastavte, položte ľavú ruku na chrbát psa a tlačte ho pevným ale jemným tlakom do sedu. Pritom rozkážte sadni ! . Keďže pes nerozumie ľudskej reči, musíte mu názorne ukázať, čo chcete.

 

Zostaň - kráčajte so psom pri nohe a rozkážte mu sadnúť. Pri kolmo napnutom vodidle mu rozkážte zostaň ! a chodiac okolo psa opakujte rozkaz. Tento povel neskôr môžete opakovať i bez vodidla.

 

Čakaj - ku mne - nácvik tohto povelu spočiatku vykonávajte s vodidlom. Pred povelom ku mne odíďte na vzdialenosť niekoľkých metrov a  po jeho vyslovení potiahnite mierne s vodidlom aby pes pochopil váš úmysel.

 

Ľahni - je jednoduchým rozšírením polohy sadni. Po povele sadni naznačte polohu ľahni miernym tlakom so súčasným opakovaním.

 

 

Nevšímavosť - je výsada silného a dominantného. Keď sa pes pokúša o dominantné postavenie nadmerným vzbudzovaním vašej pozornosti, vtedy ho začnite ignorovať. Je to jedna z najúčinnejších výchovných metód. Nereagujte na jeho pokusy nadviazať s vami fyzický kontakt, a to dokonca ani hnevlivým reagovaním na jeho správanie, pretože mnoho psov pokladá vašu reakciu za odmenu napriek vyslovene nahnevanému tónu hlasu. Program znižovania psej dominancie nepovažujte za spôsob trestania alebo odplaty. Cieľom nie je nič iného, ako z vás urobiť vodcu svorky, ktorého pes potrebuje pokiaľ sa nemá stať hlavou vašej rodiny. Počítajte však s tým, že tento proces potlačenia vrodenej snahy psa o dominanciu vo vašej domácnosti je veľmi dlhodobý proces trvajúci niekoľko týždňov, niekedy i mesiacov a u niektorých psov i po celý jeho život. Uvedomte si, že v spoločenstve psov neexistuje rovnosť : buď ste vodca, alebo podriadený. Riešenie tohto problému je vynikajúco popísané v knihe „Zlozvyky psov“ odborného cvičiteľa Colina Tennanta.